2019-06-12

IT problem

Vi har sedan lunchtid haft återkommande problem med vår IT både gällande telefoni och internet. Vår IT leverantör arbetar med detta just nu och vi hoppas […]