2017-11-13

Driftstörningar IT och telefoni

Vi har för tillfället problem med vår IT och kan ej ta emot bokningar på email eller telefon. Bokningar via onlineverktyget ( AeTM) fungerar. Vår IT […]