Vi har för tillfället driftstörning på data och telefoni. kl. 11.00

De jobbar på att lösa problemet.