Långa köer på Arlanda flygplats - Var ute i god tid! På grund av bemanningsproblem på Arlanda är det mycket längre kö vid säkerhetskontrollen bland annat. Var därför ute i god tid!

Administration & Betalning

Lägger ni som så många andra ner mycket tid på att kontera betalkortsfakturor från affärsresor? Missar ni också att vidarefakturera resekostnader? Nu kan vi förenkla ert resande och reseadministrationen för att spara både tid och pengar.

Vårt mål är att göra reseprocessen så smidig som möjligt – från bokning till själva resandet – men även att du ska få kostnadsposterna från dina resor prydligt uppställda och sedan kunna betala allting på en och samma månadsfaktura. Detta ger er en bättre överblick på era resekostnader samt minimerar tiden som ni lägger på administration för att hantera separata fakturor, kvittohantering osv

Vi förenklar er reseadministration

  • Ni får en helhetslösning avseende resebokning, fakturering och uppföljning
  • Vi sätter upp ett resekonto så att alla kostnader bokförs på en månadsfaktura och användandet av kreditkort minimeras.
  • Till resekontot kan ni koppla företagskort eller företagsupphandlade privatkort

Lösningar för resekonton

För att uppnå en effektivare och mer samlad reseadministration rekommenderar vi en resekontolösning via någon av branschens resekontoleverantörer.

Alla resekostnader som går att bokföra vid bokningstillfället förs in på kundens resekonto. Det gäller såväl flyg, tåg, taxi som hotell. Allt faktureras sedan månadsvis, överskådligt samlat och sorterat enligt kundens önskemål.

I samtliga resekonton ingår en kompletterande reseförsäkring som bl.a. innehåller ett avbeställningsskydd. Som underlag till fakturan skickar Scanworld en följesedel efter varje avslutad bokning.

Statistik och uppföljning

För uppnå full kontroll över era resekostnader kan Scanworld förse er med statistik på ert resande. Statistikrapporterna anpassar vi efter era önskemål!