+46 (8) 475 00 00   res@scanworld.se 

HomeCookies – GDPR

Cookies – GDPR

Ansvarig för publicering och redigering av all data och information är följande företag:

Scanworld AB
Golfvägen 2
182 31 Danderyd
Tel: +46 8 – 475 00 00
www.scanworld.se
marknad@scanworld.se

Org. nr: 556301-4579
Ort: Danderyd/Sverige
VD: Camilla Sandberg

Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation från den 25 juli 2003, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Vad är cookies?

På denna webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren kan inte spåras via cookies. En Cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Webbsidan använder cookies som kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en webbsida, skickas den här typen av cookie mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, exempelvis om vilka förinställningar besökaren har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Acceptera eller vägra cookies

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webben kunna utnyttjas till fullo.

Dataskyddsförordningen GDPR

Behandling av personuppgifter

Scanworld inhämtar, använder och lämnar ut personuppgifter i samband med arbetet att tillhandahålla våra tjänster. Personuppgifter är alla former av information som kan användas för att identifiera dig eller som vi kan koppla till dig. Du som resenär, mötesdeltagare eller användare av Scanworlds tjänster kan bli ombedd att lämna vissa personuppgifter när du använder våra tjänster såsom, exempelvis;

Namn och kontaktuppgifter (hem-, kontors- och mobiltelefonnummer, e-postadress och postadress),

Information om rese-/deltagandearrangör samt namn och information till nödkontaktpersoner,

Resenärens/deltagarens önskemål och rese-/mötesinformation (t.ex. rutter, serviceklass, sittplatsönskemål, information om bonusprogram, måltidsönskemål, medlemskapsinformation, önskemål för hotell/tåg/bil och andra vägtransporter, särskilda önskemål om bostad samt övriga personuppgifter som du lämnar genom dina profiler, enkäter eller andra förfrågningar),

Resehandlingar (t.ex. pass-/visum-/körkortsnummer, TSA-nummer, medborgarskap, födelsedatum och kön),

Betalinformation (företagskreditkorteller privata kreditkort) och bankkontoupplysningar, samt

Om du lämnar personuppgifter för andra personer i anslutning till Tjänsterna (t.ex. om du gör en bokning för någon annans räkning) intygar du att du är behörig att göra detta. Vi kommer då att samla in, använda och lämna ut dessa personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Uppgifterna lagras internt i Scanworld AB:s system och används endast för det de är avsedda för och sprids aldrig vidare utan godkännande av berörda personer.

För att få mer information om vilka uppgifter som lagras, kontakta marknad@scanworld.se

Integritetspolicy (gäller fr.o.m. den 25 maj 2018)

Scanworld följer kraven i dataskyddsförordningen även kallad GDPR. Vi behandlar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer, och medarbetares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den personliga integriteten.

Scanworld säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part.

Personuppgifter som behandlas hos tredjepart är av sådan art för att kunna fullfölja en avtalad tjänst eller produkt. Dessa uppgifter kan omfatta namn, adresser, passnummer, telefonnummer, personnummer, e-post- och samt betalkortsnummer. I vissa fall kan vi även samla in uppgift om hälsotillstånd för passagerare med särskilda hälsorelaterade krav, som kan påverka önskade alternativ för resor och logi. Överföringar av personuppgifter till ett så kallat tredje land (länder som befinner sig utanför EU/ESS) görs aldrig utan kundens vetskap.

Som resebyrå utgör resor över hela världen en självklar och naturlig del av affärsverksamheten. Det innebär att personuppgifter kan överföras när kund önskar resa till sådant land. Personuppgifter som överförs är begränsade till vad önskad produkt eller tjänst kräver för att kunna förmedlas.

Dina uppgifter kan användas för följande ändamål: tillhandahålla reserelaterade produkter och tjänster som du beställer, kontakta dig i händelse av att en avgång ändras eller ställs in, verifiering/undersökning av kredit- eller betalkort, immigrations-/tullkontroll, säkerhetskontroll, hälsokontroll eller administrativa kontroller, juridiska ändamål, statistisk analys, kundundersökningar, kundrelationsmeddelanden samt erbjudanden om tjänster och produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Eller att annan svensk lagstiftning ställer krav på att viss information lagras, t. ex bokföringslagen. Överlåtelse av information eller insyn till tredjepart som t. ex. myndigheter.

Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och personuppgiftsbiträden som vi själva efterlever gällande behandling av personuppgifter och att dom uppföljer kraven i dataskyddsförordningen.

All information som behandlas eller lagras hos Scanworld skyddas enligt dom krav som ställs gällande IT-säkerhet, informationssäkerhet och skalskydd.

Som individ har du rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter som lagras, ändamålet och laglig grund för behandlingen samt mottagare av personuppgifterna. Anser ni att era personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt kan ni vända er till Datainspektionen för att lämna ett klagomål.

För frågor om hur vi hanterar dina data eller begäran om dina dokumenterade uppgifter, vänligen maila: gdpr@scanworld.se

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Boka alla era affärsresor på ett ställe
© 2024 Scanworld AB. All Rights Reserved.